در آستانه برگزاری تظاهرات سراسری 14 آگوست (23 مرداد)، عضو جمعیت الوفاق بحرین از احتمال اعلام وضع فوق العاده در کشور خبر داد. "رمله عبدالحمید"  پیش بینی کرد، رژیم آل خلیفه وضعیت فوق العاده اعلام کند و تدابیر امنیتی در کشور تشدید شود. عضو جمعیت الوفاق بحرین، ادامه داد: سیاستهای امنیتی رژیم به افزایش خفقان و ناامنی در بحرین منتهی خواهد شد و فعالان سیاسی و اصلاح طلبان را در بر خواهد گرفت. آنچه که درباره شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق رخ داد و به منزل وی حمله شد، گواه آن است. وی تصریح کرد: ولیعهد درباره توافق سخن می گوید در حالی که ما خواستار طرح سیاسی بزرگی هستیم که بر اساس آن دولت را مردم انتخاب کنند و نظام سیاسی، انتخاباتی اصلاح شود، قوه قضاییه مستقل از رژیم باشد و زمینه راهپیمایی آزادانه، آزادی بیان، آزادی اندیشه و عدالت میان شهروندان فراهم شود. جنبش تمرد بحرین وعده داده است که از روز تظاهرات بزرگ "تمرد" در 14 آگوست (23 مردادماه ) کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد و آغاز این مرحله وضعیت کشور را دگرگون خواهد کرد. رژیم آل خلیفه در آستانه برگزاری تظاهرات 14 آگوست، هرچه بیشتر به سرکوب معترضان روی آورده است و قوانین سختگیرانه تری اتخاذ کرده است. 14 آگوست سالگرد استقلال بحرین از استعمار انگلیس است.