دبیر کل کمیته عالی اسلامی قدس با اشاره به پروژه یهودی سازی شهر قدس از مسلمانان و کشورهای عربی خواست با گذار از مرحله شعار برنامه ای عملی را برای آزادی قدس تدارک ببینند.
شیخ تیسیر تمیمی روز پنجشنبه  اظهار داشت: قدس در معرض یک خطر واقعی و تبدیل شدن به شهری یهودی است و رژیم صهیونیستی درصدد تقسیم (زمانی و مکانی ) مسجدالاقصی میان مسلمانان و یهودیان است. دبیر کل کمیته عالی اسلامی قدس خاطر نشان کرد: در مقابل پروژه صهیونیستی یهودی سازی قدس و تبدیل مسجد الاقصی به کنیسه تاکنون کشورهای اسلامی یا عربی و حتی فلسطینیان برنامه ای برای مقابله با این پروژه تدارک ندیده اند. شیخ تمیمی همچنین تاکید کرد که تحولات اخیر برخی کشورهای عربی - موسوم به بهار عربی - نباید اعراب را  به گونه ای مشغول کند که از وظیفه شان برای آزادی قدس باز مانند. وی نجات قدس و دفاع از آثار اسلامی آن را از مهم ترین واجبات مسلمانان برشمرد.