یک بشکه ۵۵ حاوی گالن اورانیوم رقیق شده در فرودگاه میامی آمریکا کشف شد. به گزارش  خبرگزاری «رویترز»، یک بشکه 55 گالنی حاوی اورانیوم رقیق شده 238، روز گذشته (پنجشنبه) در نزدیکی یک هواپیمای اوراقی در فرودگاه میامی آمریکا کشف شد که منجر به تخلیه موقت فرودگاه شد اما مقامات آگاه در این باره گفته اند که این اورانیوم ها هیچ خطر زیست محیطی ندارند. بر اساس این خبر، این اورانیوم ها در بخش هایی از یک هواپیمای قدیمی که تفکیک شده و در یک کانتینر در فرودگاه «اوپا لوکا» قرار داده شده بودند، کشف شده است. گزارشی از جراحت در این خبر منتشر نشده است و سطوح کمی از تشعشعات حاصل از پرتوهای اورانیوم در فرودگاه کشف شده است. گفته می شود که قطعات این هواپیما به شیوه ای نامناسب رها شده است. فرودگاه اوپا کولا مدیریت ترافیک های ثانویه هوایی به فرودگاه بین المللی میامی را بر عهده دارد و پیشنهاد ارائه خدمات حفظ و نگهداری هواپیماها را مطرح کرده است./