وزیر سابق اطلاع‌رسانی سوریه گفت: هیات اعزامی سازمان ملل به دمشق در صدد است با اعمال فشار به مقام های سوری اجازه یابد آزادانه به همه مناطق آن کشور رفت و آمد کند.
"مهدی دخل الله" با تاکید بر اینکه سوریه خود خواستار اعزام بازرسان شیمیایی سازمان ملل برای تحقیق درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه غیر نظامیان در منطقه خان عسل شده است، تصریح کرد: دمشق قاطعانه این اعمال فشار را از سوی بازرسان رد می کند چون نقض صریح حاکمیت ملی سوریه است. وی افزود: سازمان ملل متحد می خواهد آزادانه در خاک سوریه عمل کند حال آنکه این موضوع حاکمیت ملی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. دخل الله خاطرنشان کرد: سوریه مایل نیست که سناریوی عراق تکرار شود که در آن به بهانه تحقیق درباره سلاح های کشتار جمعی، حاکمیت عراق نادیده گرفته شد. سوریه این نوع ماموریت را رد می کند و خواستار تحقیق درباره تروریست هایی است که در خان عسل علیه غیرنظامیان سلاح های شیمیایی استفاده کرده اند و سازمان ملل هم خواهان روشن شدن این موضوع است. وزیر سابق اطلاع‌رسانی سوریه تصریح کرد: بدون توجه به فشارهایی که به بهانه احتمال استفاده از سلاح های شیمیایی به سوریه وارد می شود ارتش سوریه در جنگ های چریکی به نبرد با تروریست ها ادامه می دهد تروریست هایی که بیشتر تک تیر اندازهستند. دخل الله  با تاکید بر اینکه حاکمیت ملی در فرهنگ مردمی سوریه بسیار مقدس است، تصریح کرد: اگر سازمان ملل متحد درباره مسئله استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه تردیدی دارد گزارش مسکو دراین باره کافی است چون روسیه عضو دائمی این نهاد بین المللی بشمار می آید.