معارضان سوری خبر دادند که با حمایت عربستان، خود را برای آغاز حمله گسترده ای به شهر حلب آماده می کنند.
یک منبع معارض سوری به خبرگزاری فرانسه گفت: معارضان مسلح به منظور کنترل شهر حلب و حومه آن در شمال سوریه، با حمایت عربستان سعودی، برای آغازهجوم گسترده ای به این شهر آماده می شوند. وی گفت: به خاطر نبرد حلب، هر روز سلاح و مهمات جدید از جمله موشک های ضد تانک به دست شورشیان می رسد. این منبع افزود: عربستان می خواهد که کل استان حلب و نواحی آن در کنترل شورشیان مسلح باشد. وی خاطرنشان کرد مخالفان در تلاشند که دانشکده مهندسی نظامی ارتش سوریه، واقع در ورودی جنوبی حلب را تصرف کنند. وی از این مرکز بعنوان " اتاق عملیات " ارتش سوریه نام برد. انتشار چنین اخباری در حالی است که ارتش سوریه پس از باز پس گیری شهر استراتژیک القصیر از تروریستها، عملیات پاکسازی سایر مناطق کشور از جمله مناطق مختلف حلب را یکی پس ازدیگری با موفقیت پشت سر می گذارد و گروه های مسلح و تروریستی هم اکنون در شرایط بحرانی و تضعیف قدرت قرار دارند.