مدیر مرکز مطالعات امنیتی عراق گفت که برخی طرف های منطقه ای و بین المللی تلاش می کنند که اوضاع داخلی کشورمان را برهم زده و آتش فتنه را در آن شعله ور کنند و سخنرانی های برخی طرفها علت بروز تنش در عرصه سیاسی کشور است.
معتز محیی روز پنجشنبه  برخی کشورهای منطقه را مسئول حوادث عراق دانست و گفت: عملیات تروریستی ویژه ای که علیه مقرهای امنیتی و نظامی در اکثر شهرهای عراق صورت می گیرد به این علت است که نیروهای امنیتی دستگاههای پیشرفته ندارند و آموزش های پیشرفته ندیده اند و بغداد و برخی استانها شاهد عملیات نادری بوده که از سال 2009  میلادی مشابه آن را به وخود ندیده است. محیی تصریح کرد: حمله بی محابای چند روز اخیر به زندانهای مرکزی ابوغریب و التاجی و زندان مرکزی تکریت نشان می دهد که نیروهای امنیتی عراق تا این لحظه درقبال اصرار شبکه القاعده برای ویرانی کشور تمام جدیت خود را بکار نگرفته و برخی ملاحظات را رعایت کرده اند. وی افزود: کشورهای قطر و ترکیه سخنان تنش آمیز مطرح می کنند و سفرهای نادرست وزیر خارجه ترکیه به مناطق مشخصی از شمال عراق و همچنین وضعیت سوریه و مرز با ترکیه همه گواه آن است که فشارهای زیادی به دولت عراق به خاطر موفقیت های آن دربرهه اخیر برای اتحاد و گردهم آوردن ملت عراق و تدوین یک راهبرد محوری و میزبانی اجلاس سران عرب در بغداد وارد می شود. محیی گفت: عراق نیاز به دستگاههای پیشرفته و آموزش نظامی مدرن دارد و لازم است که با کشورهای همجوار در زمینه امنیتی همکاری کند.