منطقه دماج در استان صعده یمن این روزها شاهد تحرکات مشکوک عناصر تکفیری با تابعیت های مختلف است.
عناصر تکفیری در این منطقه مشغول آموزش های نظامی، حفر خندق و  تونل با اهداف نظامی هستند و این درحالی است که منابع یمنی درباره تلاش طرف های خارجی برای ایجاد گروه های مسلح افراطی به منظور شعله ور کردن آتش فتنه طایفه ای در یمن هشدار داده اند. یک شهروند یمنی گفت: تحولات دماج برخلاف منافع کشور و شهروندان یمنی و در خدمت طرح وبرنامه های آمریکا است. شهروند دیگری نیز  رویدادهای دماج را تحرکات گروه های تکفیری توصیف کرد که در صدد اشغال اراضی یمن و تصاحب آن هستند و می خواهند از این طریق امنیت و ثبات یمن را متزلزل کنند؛ وی از مردم یمن خواست در برابر خطر این طرح ها هوشیار باشند. خاطرنشان می شود که گروه های تکفیری با کندن خندق و ایجاد خاکریزهایی -به ویژه در جبل البراقه در دماج صعده- آتش بس بین گروه های تکفیری و حوثی ها را به صراحت نقض کرده اند و بر اساس اسناد و مدارک موجود افراد زیادی با تابعیت های مختلف عربی و غیر عربی به این منطقه آمده اند. یکی از اهالی دماج  رویدادهای دماج را سناریویی برای کامل کردن سناریوی سوریه از جانب تکفیری های خدمتگزار آمریکا و اسرائیل توصیف کرد. اهالی این منطقه که به دنبال تحرکات تکفیری ها با تنگناهایی مواجه شده اند، شکایتنامه ای در این خصوص تقدیم استاندار صعده کرده اند. یحی الحمران از رهبران حوثی ها در این خصوص گفت: تحولات دماج ناشی از طرحی امریکایی برای ایجاد فتنه طایفه ای بین مسلمانان و گروه های تحت حمایت مالی عربستان است.