یک مقام سازمان ملل می گوید، پس از برکناری محمد مرسی ۸۰ درصد تونل های بین غزه و مصر تخریب شده است.
تخریب تونلهای بین غزه و مصر درحالی است که این تونلها از آغاز محاصره ظالمانه غزه تنها راه انتقال کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم این منطقه بوده اند. " رابرت سری " نماینده صلح سازمان ملل در خاورمیانه به شورای امنیت گزارش داد: تونل ها تنها راه اصلی انتقال برخی کالاها هستند و با بسته شدن آنها و اعمال محدودیت های مصر بر واردات کالا از راه های رسمی، غزه با کمبود شدید سوخت و مصالح ساختمانی مواجه شده است. ارتش مصر پس از برکنار کردن محمد مرسی حملات به تونل ها را افزایش داده و کنترل و سختگیری بیشتری را بر ورود کالا و رفت و آمد مسافران از گذرگاه رفح اعمال کرده است.