شماری از شورشیان پس از جدا شدن از گروه های مسلح در سوریه به آغوش نیروهای دولتی بازگشته اند.
روزنامه انگلیسی " دیلی تلگراف " در گزارشی نوشت: شورشیان مسلح پس از ناکامی و خستگی در جنگ علیه نظام سوریه، به صف نیروهای دولتی بازگشته اند. " راثشرلوک "، خبرنگار دیلی تلگراف در بیروت در گزارشی تأکید کرد که صدها تن از افراد مسلحی که از نیروهای سوریه جدا شده و به شورشیان پیوسته بودند، پس از اعلام عفو ویژه از سوی دولت به آغوش نظام بازگشته اند. شرلوک دلیل این امر را احساس سرخوردگی آنها در زمینه عدم تحقق اهداف شورش علیه دولت، نفوذ فراوان افراطیون در میان مخالفان و خستگی پس از گذشت دو سال از جنگ در سوریه می داند و تأکید می کند که خانواده های این افراد نیز به مناطق تحت کنترل نیروهای نظام نقل مکان کرده اند. وی دلیل این امر را امنیت بیشتر این مناطق ذکر می کند. شرلوک خاطرنشان می کند که این تحول نشان دهنده افزایش اعتماد به نظام سوریه است که وزارتخانه جدیدی موسوم به " وزارت آشتی " با هدف بازگرداندن این افراد تأسیس کرده است. " علی حیدر " وزیر آشتی سوریه در این باره گفت، براساس برنامه این وزارتخانه افراد مسلح می توانند با زمین گذاشتن سلاح هایشان در کمال امنیت وارد مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی شوند. یکی از این افراد که به دامن نیروهای نظام بازگشته است در این باره می گوید: من در صف شورشیان می جنگیدم. اما هدفی را که برای آن می جنگیدم از دست داده ام و امروزه زادگاه من به کنترل افراطیون درآمده است و افراد خانواده ام به منطقه ای که نیروهای دولتی بر آن کنترل دارند، منتقل شده اند.