مردم شهرهای ریاض و مکه در عربستان در حمایت از زنان بازداشت شده تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.
مردم پایتخت عربستان با برگزاری تجمع مقابل مسجد " نوره الحقبانی " تحت عنوان " زنان بازداشت شده مکه " حمایت خود را از این بازداشت شدگان اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع به ادامه فعالیتهای خود تا آزادی زنان بازداشت شده تأکید کردند. آنها خاطرنشان کردند که مسئولان سعودی جوانان را به دلایل دینی بازداشت و عمر آنها را در زندان تباه می کنند. در شهر مکه نیز تجمع اعتراض آمیز مشابهی در حمایت از زنان بازداشت شده برگزار شد. تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی ضد " محمد بن نایف " وزیر کشور، سکوت علما در خصوص بازداشت زنان را محکوم کردند. حزب امت اسلامی در عربستان نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیتهای مردمی تا زمانی که تغییر سیاسی کاملی در این کشور روی ندهد ادامه خواهد یافت. در این بیانیه آمده است: عربستان در بدترین مراحل شکست سیاسی و اقتصادی قرار دارد و راه حل این مشکلات ایجاد تغییرات سیاسی به نفع مردم است. حزب امت اسلامی عربستان هشدار داد که مردم عربستان برای این تغییر آماده‌اند.