شیخ عبدالامیر قبلان نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان ضمن محکوم کردن اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن شاخه نظامی حزب الله در لیست تروریستی، تاکید کرد که این مساله بیانگر سرسپردگی کامل کشورهای اروپایی در برابر صهیونیسم است.
پایگاه اینترنتی المنار نوشت: شیخ قبلان امروز طی سخنانی کشورهای اتحادیه اروپا را به صرف نظر از این تصمیم ظالمانه دعوت کرد و افزود: چنین تصمیمی نه تنها هیچ فایده ای ندارد  بلکه ظلم به کسانی است که به مقاومت به عنوان روشی برای آزادسازی خاک سرزمین خود از لوث اشغالگران ایمان دارند. وی افزود: ما با این مردان مقاومت که برای اصلاح و خیر می کوشند و به مبارزه با تروریست های صهیونیست بر خاسته اند که سرزمین ما را در فلسطین و جولان و مزارع شبعا اشغال کرده اند، همدل و همصدا هستیم. شیخ قبلان همچنین تروریسم را یک روش استعماری دانست که اولین بار استکبار جهانی برای تسلیم کردن ملت ها در برابر کید و مکر و زیاده خواهی های خویش آن را به کار گرفت. وی تاکید کرد کسی که از خود و میهنش دفاع می کند انسان آزاده ای است که با ظلم و شر و باطل می جنگد و برادران ما در مقاومت در مسیر حق قدم برمی دارند و از خود و خانواده شان دفاع می کنند. نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان افزود: مقاومت تروریست نیست بلکه این رژیم اسرائیل است که سرچشمه تروریسم در جهان است.