یکی از رهبران جریان " رسالت مدار بحرین " گفت: برخورد امنیتی رژیم آل خلیفه به توسعه و پیشرفت شیوه های خیزش مردمی در این کشور منجر شده است.
"راشد الراشد" روز دوشنبه اظهار داشت: مقاومت در بحرین، توسعه و پیشرفت عظیمی داشته است و این مساله سبب تغییر و دگرگونی در معادلات سیاسی خواهد شد و مشروعیت، آزادی و عزت را به صاحبان واقعی کشور باز خواهد گرداند. وی با تاکید بر این که سرکوب سیاسی در بحرین به بالاترین حد خود رسیده است، درباره ادامه حرمت شکنی های مزدوران رژیم آل خلیفه ضد مردم هشدار داد و گفت: این رژیم، مشروعیت خود را از دست داده است اما به زور و اکراه، در حال ادامه حکومت بر ملت بحرین است. الراشد تاکید کرد: دو سال و نیم است که رژیم، سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته و برخوردی پلیسی با مردم دارد اما همه این شیوه ها نتوانسته است جلوی اعتراضات و مطالبات دموکراسی خواهانه مردم را بگیرد. وی با بیان این که در انقلاب بحرین از همه شیوه های مسالمت آمیزی که می شد به وسیله آن، رژیم آل خلیفه را به برآوردن مطالبات مردم مجبور کرد، استفاده شده ، از گروه های سیاسی خواست لحن تندتری در برخورد با این رژیم در دستور کار خود قرار دهند و با عصیان مدنی به مبارزه با این رژیم بروند. (منظور از عصیان مدنی شرکت در جنبش "تمرد" است که در 14 آگوست آینده در بحرین برگزار خواهد شد.) این رهبر جریان رسالت مدار بحرین، با بیان این که رژیم آل خلیفه در تنگنای شدیدی گرفتار شده است، گفت: همه نمایش های مسخره و پرونده سازی ها و جعل اخبار تاکنون نتوانسته است این رژیم را نجات دهد و اکنون در مرحله ای است که جز پذیرش خواسته های مردمی هیچ راهی ندارد. "راشد الراشد" خاطر نشان کرد: انتظار داشتیم که رژیم آل خلیفه هر چه سریع تر کابینه را منحل و کابینه ای جدید جایگزین کند تا لا اقل به این شیوه پل های اعتماد را با مردم برقرار سازد اما لجبازی رژیم روز به روز بر شکاف میان مردم و حکومت افزوده است و اکنون مردم بر احقاق خواسته ای خود اصرار دارند.