علامه شیخ عفیف نابلسی، از علمای برجسته لبنانی، تاکید کرد که قرار دادن نام حزب الله در لیست تروریستی اتحادیه اروپا چیزی از ارزش های آن کم نمی کند و حزب الله همیشه یک جنبش مقاومتی اصیل و شریف بوده و از لبنان در برابر حملات رژیم صهیونیستی دفاع کرده و خواهد کرد.
، پایگاه اینترنتی "النشره" به نقل از نابلسی نوشت: هدف از حملات ناجوانمردانه ای که امروز با این شدت و برای مخدوش کردن چهره حزب الله در غرب و شرق صورت می گیرد، طرد این حزب در داخل و خارج لبنان و القای این ذهنیت دروغ است که فعالیت های حزب الله با قوانین بین المللی در تعارض است. این عالم برجسته لبنانی تاکید کرد که اینگونه اقدامات و تحریف های مزوّرانه، هرگز نخواهد توانست حقیقت وجودی حزب الله را به عنوان جنبشی مقاوم، تغییر دهد و در عملکرد و موضع حزب الله در قبال تجاوزگری اسرائیل تغییری ایجاد کند و این حزب قدمی به عقب برنخواهد گشت." نابلسی افزود: مقاومت در هیچ شرایطی، حتی اگر آماج بدترین امواج دروغ و افترا قرار بگیرد، از قدرت و توان خود جز در راه دفاع از لبنان استفاده نخواهد کرد. وی در ادامه، از توطئه و هماهنگی میان حملات در داخل و خارج لبنان علیه مقاومت خبر داد و گفت: بعضی ها برای شرکت ندادن حزب الله در دولت اعمال فشار می کنند و حزب الله هراسی در عرصه های رسانه ای و سیاسی نیز به بدترین شکل ممکن درحال انجام است.