نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه در ایام ماه مبارک رمضان همچنان مانند گذشته بدون مجوز قضایی به خانه های شهروندان بحرینی حمله می کنند.
نیروهای آل خلیفه دیروز پس از استقرار نیرو و خودروهای نظامی و عناصر نقاب دار در منطقه " العکر " بدون ارائه مجوز قضایی به ۱۰ خانه حمله کردند. نیروهای آل خلیفه همچنین با حمله به مناطق ستره، بنی جمره، الدراز به صورت غیرقانونی وارد منازل مردم شدند. منطقه " کرزکان " نیز هدف بعدی نیروهای آل خلیفه بود؛ نیروهای رژیم آل خلیفه با شکستن در منازل وارد خانه ها شده و به لوازم و اثاثیه این منازل آسیب زدند. حمله نیروهای آل خلیفه به منازل بحرینی ها با آغاز ماه مبارک رمضان بصورت برنامه ریزی شده شروع شده است، و نیروهای آل خلیفه معمولا در اوقات استراحت روزه داران به خانه های مردم حمله می کنند.