"ابراهیم بارود" پس از 27 سال از زندانهای رژیم صهیونیستی اسارت آزاد شد. "ابراهیم مصطفی احمد بارود" از ساکنان اردوگاه "جبالیا" است و صبح امروز دوران اسارتش پایان یافت. وی دیروز برای انجام مراحل آزادی، از زندان "ریمون" به زندان "عسقلان" منتقل شد. نظامیان رژیم صهیونیستی ابراهیم بارود را که اکنون 50 ساله و هنوز مجرد است، در دوم آوریل سال 1986 در خانه‌اش در اردوگاه جبالیا (شمال غزه) بازداشت کردند. وی در آن هنگام 23 سال داشت. دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی در آن هنگام وی را به 27 سال زندان محکوم کرد. رژیم صهیونیستی پس از بازداشت "ابراهیم بارود" به اتهام عضویت در جنبش جهاد اسلامی، او را بیش از 7 سال در زندان انفرادی نگه داشت. فلسطینی‌ها صبح امروز در گذرگاه "بیت حانون" به استقبال این آزاده فلسطینی‌ رفتند.