افراد مسلح ظهر امروز(یکشنبه) وابسته اداری سفارت ایران در صنعا را هنگام عزیمت به محل کارش ربودند.
خبرنگار همچنین از وقوع انفجاری شدید در منطقه نزدیک به میدان التغییر در صنعا خبرداد. نا آرامی ها در یمن از زمان وقوع انقلاب و کناره گیری علی عبدالله صالح ریس جمهور دیکتاتور یمن، همچنان ادامه دارد زیرا مردم و انقلابیون کناره گیری صالح بر اساس طرح تحمیلی شورای همکاری خلیج فارس ر ا دور زدن انقلاب و جایگزین کردن عبدربه منصور هادی به جای وی را در راستای اهداف بیگانگان به ویژه عربستان سعودی می دانند. مردم یمن همواره از دخالت سفیر آمریکا در امور داخلی کشورشان ناخرسندند و خواستار اجرای مطالبات قانونی خویش در زمینه برقراری دموکراسی و حق انتخاب مسئولان هستند