فلسطینیان در کرانه باختری در اعتراض به سیاست خارجی دوحه در منطقه آدمک امیر قطر را به آتش کشیده‌اند.
گروهی از دانشجویان فلسطینی در دانشگاهی در شهر «طول کرم» کرانه باختری آدمک شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر را به دار آویختند و سپس به آتش کشیدند. گزارش‌ها حاکی است که این دانشجویان با حزب فتح مرتبط هستند. این در حالی است که فلسطینیان می‌گویند قطر منافع رژیم اسراییل را به فلسطینیان ترجیح می‌دهد. قطر در حقیقت طی سه دهه گذشته تامین کننده مالی اصلی گروه‌های شبه نظامی تندرو از جمله القاعده است. در حالی که الجزیره، شبکه تلویزیونی دولتی قطر در برنامه‌های خود ظاهری مترقی طرفدار دموکراسی را به تصویر می‌کشد، خود قطر در تسلیح، تامین مالی و حتی حمایت نظامی مستقیم از تندروهای فرقه‌ای از مالی در شمال تا لیبی، سوریه و فراتر از آن نقش دارد.