دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: مقاومت لبنان از ابتدا بصیرت و دیدگاه و اهداف روشن داشته و از عزم و اراده برخوردار بوده است.
سید حسن نصرالله شامگاه جمعه در مراسم افطار سالانه هیات پشتیبانی از مقاومت گفت: هدف مقاومت، آزادی اراضی اشغالی لبنان و اسرا و زندانیان دربند رژیم صهیونیستی بوده است. نصرالله در سخنان خود  تاکید کرد: مقاومت ادعا نمی کند که مسؤولیت کامل حمایت از لبنان در برابر خطرات را به عهده گرفته است، بلکه در کنار ارتش و نیروهای امنیتی در این امر سهیم بوده است. به گفته وی، مقاومت استمرار خواهد یافت، چون مناطقی مانند کشتزارهای شبعا و ارتفاعات کفرشوبا همچنان در اشغال رژیم صهیونیستی است. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه با اشاره به سالروز جنگ 33 روزه و شکست رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت اسلامی لبنان، تصریح کرد: جنگ 33 روزه باعث ایجاد توازن قوا میان لبنان و رژیم صهیونیستی شد و و وحشت صهیونیستها را در پی داشت و نشان داد که مقاومت دارای پایگاه محکم مردمی است.