تحلیلگر سیاسی سوری، نقش اتحادیه عرب در خدمت به منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه را ننگین توصیف کرد و گفت: اتحادیه عرب دیگر مشروعیتی ندارد.
" ملاذ مقداد " گفت: اتحادیه عرب دو بند اصلی منشور خود را که بر حاکمیت ملی کشورهای عربی تاکید می کند، زیرپا گذاشته و با به تعلیق درآوردن عضویت سوریه قوانین خود را نقض کرده است، از این رو اتحادیه عرب دیگر قادر به میانجیگری در مسائل داخلی نیست و کارآمدی خود را از دست داده است. تحلیلگر سیاسی سوری، افزود: اتحادیه عرب از مدت ها قبل به عاملی برای تجزیه کشورهای عربی و توسعۀ سیاست های آمریکا در منطقه بدل شده بود و در آخرین نشست، این اتحادیه رسما به نماینده دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شد. مقداد خاطرنشان کرد: مهمترین مساله در اتحادیه عرب و نشست های آن مساله فلسطین بوده است؛ اما اینک عنوان " نبرد اعراب و اسراییل " کنار رفته و " صلح عربی اسراییلی " جای آن را گرفته است و مساله فلسطین برای این اتحادیه در آخرین اولویت قرار دارد. وی هدف سیاست های اتحادیه عرب را فروپاشی گروه های ملی و مقاومت فلسطین دانست تا اسراییل و آمریکا فرصت اعلام دولت یهودی را در منطقه فراهم کنند. مقداد از " فروپاشی " اتحادیه عرب اظهار تاسف کرد و باقی ماندن این اتحادیه به عنوان نماینده آمریکا را مایه ننگ دانست. این در حالی است که بشار اسد رییس جمهور سوریه در گفتگو با شبکه ترکی " اولوسال " و نیز روزنامه ترکی " ایدن لیک " اظهار داشت: اتحادیه عرب پس از به تعلیق درآوردن عضویت سوریه و دادن کرسی این کشور به مخالفان سوری، مشروعیت خود را از دست داده است و باید به فکر کسب مشروعیت دوباره باشد. اسد تاکید کرد: اتحادیه عرب نماینده حکومت های عربی است و نه نماینده مردم؛ این اتحادیه نمی تواند مشروعیتی ببخشد و یا مشروعیت کشوری را سلب کند، مشروعیت هیچ کشوری را نهادها، مقامات خارجی و کشورهای دیگر تعیین نمی کنند.