دبیر کل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین با تاکید براینکه رژیم آل خلیفه درباره حوادث و رویدادهای این کشور به مردم و جامعه بین المللی دروغ می گوید، گفت: مقام های این رژیم به ویژه وزارت کشور قابل اعتماد نیستند.
شیخ " علی سلمان " در گفت وگو با شبکه تلویزیونی المیادین درباره انفجار یک دستگاه خودرو در پارکینگ مسجدی در منطقه الرفاع در جنوب منامه و اتهام علیه جمعیت الوفاق و مخالفان رژیم آل خلیفه تصریح کرد: موضع انقلابیون در قبال خشونت از ابتدای انقلاب بحرین تاکنون واضح و روشن است و مخالفان فقط با اقدام های مسالمت آمیز موافق هستند و اقدام های خشونت بار را از طرف هر کسی که باشد، محکوم می کنند. وی افزود: تاکنون بارها وزارت کشور بحرین بسیاری از شهروندان از جمله پزشکان این کشور را بدون دلیل متهم کرده اما در گزارش بسیونی مشخص شد که این اتهام ها صحت ندارد. شیخ سلمان با اشاره به گزارش بسیونی که در آن تایید شده بود پنج شهروند بحرینی زیر شکنجه به قتل رسیده اند و همچنین تکذیب آن از سوی وزارت اطلاع رسانی و وزارت کشور آل خلیفه، تاکید کرد: این مسایل نشان می دهد که هرگونه تحقیق داخلی بی اعتبار است و دستگاه های وابسته به رژیم آل خلیفه مورد اعتماد جامعه داخلی و همچنین جامعه بین الملل نیستند زیرا دروغ بودن ادعاهای آنها از طریق گزارش بسیونی و سازمانهای بین المللی ثابت شده است. دبیر کل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین درخصوص بیانیه پادشاه این کشور درباره انفجار شب گذشته در منطقه الرفاع و لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای قانون نیز گفت: ما هر اقدام خشونت باری از سوی همه طرف ها را غیرقابل قبول دانسته و رد می کنیم و امیدواریم چنین اقدام هایی انجام نشود. وی با تاکید بر این که نتایج همه تحقیق های داخلی(که از سوی دستگاه حاکم انجام می شود) فاقد مصداقیت است، افزود: نیروهای رژیم آل خلیفه در بازداشتگاه لباس زن انقلابی را از تنش بیرون آوردند و مجبور به ایستادن در مقابل در کردند اما وزارت کشور آن را تکذیب کرد که این موضوع و موارد دیگر نشان می دهد مقام های رژیم آل خلیفه چه در داخل و چه در جامعه بین المللی قابل اعتماد نیستند.