مردم بحرین در روزهای اخیر ۱۵۵ تظاهرات در ۷۵ منطقه مختلف بحرین برگزار کردند.
در این تظاهرات مردم بحرین سیاست های رژیم آل خلیفه، سرکوب و نقض حقوق بشر مردم، فعالان و زندانیان به خصوص خانم «ریحانه الموسوی» را محکوم کردند. الموسوی زنی است که اخیرا تحت شکنجه در زندان و هتک حرمت در دادگاه قرار گرفته است. نقض حقوق بشر از سوی ماموران امنیتی رژیم آل خلیفه همچنان ادامه دارد که آخرین آنها بازداشت کودکی ۴ ساله و حمله به منازل مسکونی ۷۹ شهروند بحرینی گزارش شده است. تظاهرات مردم بحرین با شلیک گاز اشک آور، شلیگ گلوله و پرتاب گاز های سمی به خانه ها مواجه شده است و ۲۶ نفر از معترضان در تظاهرات اخیر براثر اصابت گلوله یا شلیک گاز اشک آور آسیب دیده اند.