شاکیان موجود در رابطه با یک پرونده فساد مالی در اسپانیا از ماریانو راخوی نخست‎وزیر این کشور خواسته‎اند تا در رابطه با اتهام دریافت رشوه در دادگاه حاضر شده و در حضور قاضی شهادت دهد.
انجمن وکلا موسوم به ADADE روز چهارشنبه با صدور بیانیه‎ای در همین خصوص گفت: « اگر شخصی همانند نخست‎وزیر در جریان دریافت رشوه دخالت داشته باشد، واجب است که وی در مقابل قاضی حاضر شده و به عنوان شاهد در این خصوص شهادت دهد.» حزب دست راستی مانوس لیمپیاس یکی دیگر از احزاب پیگیر این پرونده نیز با صدور بیانیه‎ای جداگانه، درخواست مشابهی را خطاب به شخص نخست‎وزیر مطرح کرده است. درخواست برای حضور نخست‎وزیر اسپانیا در دادگاه، دو روز پس از آن اتفاق افتاده است که لوئیس بارسناس مسول امور مالی حزب مردمی نخست‎وزیر، اعتراف کرده است که وی شخصا این وجه غیرقانونی را به دست راخوی و برخی دیگر از رهبران حزب رسانده است. بارسناس که خود نیز به خاطر مواجه شدن با اتهامات فساد در بازجویی قرار دارد، روز دوشنبه به دادگاه گفت که وی در سال ۲۰۱۰ مبلغ ۲۵ هزار یورو (۳۳ هزار دلار) بصورت نقدی به راخوی پرداخت کرده است. این درحالی است که نخست‎وزیر اسپانیا ارتکاب هرگونه عمل خلاف قانونی را انکار کرده و درخواست برای برکناری‎اش را در خصوص این مساله رد کرده است. وی همچنین درخواست‎های مطرح شده از سوی نمایندگان حزب مخالف را در رابطه با حضور در پارلمان و پاسخ دادن در خصوص این رسوایی، رد کرده است. بر اساس قوانین و مقررات اسپانیا، اعضای دولت حق دارند در صورتی که به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شوند، به جای حضور در دادگاه بصورت شفاهی شهادت خود را تسلیم کنند.