لایحه ازدواج همجنس‌‌بازان در مجلس عوام انگلیس با اکثریت آراء تصویب شد و این افراد می‌توانند از سال ۲۰۱۴ به بعد به طور قانونی و رسمی در این کشور با یکدیگر ازدواج کنند. به گزارش دویچه‌وله، مجلس عوام انگلیس با اکثریت آراء لایحه ازدواج همجنس‌بازان را تصویب کرد. بر اساس این لایحه، اگر کلیساها با ازدواج همجنس‌گرایان مشکلی نداشته باشند، این افراد می‌توانند در این نهادهای مذهبی مراسم ازداوج برگذار کنند. کلیسای کاتولیک و انگلیکن با این لایحه مخالفت کرده است. لایحه ازدواج همجنس‌گرایان از حمایت دولت حاکم به رهبری دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس برخوردار است. اما اکثریت محافظه‌کاران با آن مخالفت‌ کرده‌اند. حزب مخالف کارگر نیز قویا از لایحه ازدواج همجنس‌بازان حمایت کرده است./