یک پدر بحرینی پس از شنیدن فریادهای پسرش زیر شکنجه جلادان رژیم آل خلفیه در زندان، جان سپرد. "محمد جاسم الدرازی" فعال سیاسی بحرینی درباره چگونگی شهادت " عبدالغنی حسن الریس " اظهار داشت: الریس، 65 ساله از منطقه الدراز پس از بازداشت پسرش به دست نیروهای رژیم آل خلیفه ، برای پیگیری پرونده او به مرکز پلیس البدیع مراجعه کرد که ناگهان با فریادهای دلخراش پسرش زیر شکنجه جلادان آل خلیفه مواجه شد و از شدت نگرانی برای پسرش جان سپرد. وی افزود: پیکر شهید عبدالغنی حسن الریس با حضور گسترده مردمی در مرکز منطقه الدراز تشییع شد. محمد جاسم الدرازی با تاکید بر اینکه عوامل رژیم آل خلیفه، علاوه بر کشتار کودکان، به زنان بحرینی تجاوز می کنند، خاطر نشان کرد: تشییع کنندگان علیه تجاوزگری های رژیم بحرین علیه ملت این کشور فریاد زدند و با سردادن شعار، تاکید کردند که انقلاب بحرین همچنان ادامه خواهد یافت. وی تاکید کرد: کشتار و شکنجه مردم نخواهد توانست انقلاب مردمی بحرین برای دستیابی به عزت و کرامت را متوقف کند؛ زیرا مردم بحرین تا تحقق این هدف، ایستاده اند. این فعال سیاسی بحرینی در پایان با اشاره به وحشت رژیم از واکنش مردم به شهادت عبدالغنی الریس گفت که مزدوران رژیم آل خلیفه، از نزدیک شدن به تشییع کنندگان خودداری کردند و مسیر تشییع جنازه خالی از نیروهای امنیتی بود.