"کمپل هاروی" استاد دانشگاه دوک آمریکا تاکید کرد: احتمال افت 500 دلاری قیمت هر اونس طلا طی ماه های آینده وجود دارد و ممکن است قیمت هر اونس طلا به کمتر از 800 دلار کاهش یابد. وی در ادامه تصریح کرد: در طول تاریخ 2500 ساله جهان قیمت واقعی طلا تقریبا ثابت باقی مانده است. قیمت طلا هم اکنون بالاتر از سطح واقعی آن است و به نظر من احتمال اصلاح قیمت طلا در بلند مدت و رسیدن قیمت هر اونس طلا به 800 دلار وجود دارد. وی همچنین اظهار داشت: نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی یک چرخه طیبعی بوده و بر اساس تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت طلا در سال های گذشته به نظر می رسد احتمال کاهش بیشتر قیمت آن وجود دارد. این استاد دانشگاه کاهش رشد اقتصادی چین به کمتر از 7.5 درصد در سه ماه دوم 2013 میلادی را یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت طلا دانست و گفت: چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلای جهان است و کاهش رشد اقتصادی این کشور به معنای افت تقاضای طلا خواهد بود. گفتنی است، قیمت جهانی طلا پس از رشد متوالی در 12 سال گذشته از ابتدای امسال کاهش داشته است.