انفجاری تروریستی در مسجد "الزهراء (س)" در شهر "الزبیر" در استان "بصره" (جنوب عراق) روی داده است. هنوز آمار دقیق تلفات این حمله تروریستی گزارش نشده است.