پایگاه خبری گلوبال فایر پاور آمریکا در گزارشی 10 ارتش برتر دنیا در سال 2013 را برشمرده و بر اساس 40 عامل برای شاخص قدرت کشورهای مختلف آنها را  طبقه‌بندی کرده است. این عوامل شامل نیروی کار موجود، منابع مالی و آمارهای ویژه ارتش می شود، البته در این طبقه‌بندی از آوردن توانمندی‌های نظامی هسته ای در میان شاخص‌های قدرت خودداری شده است. این در حالی است که آمریکا و روسیه هر کدام با دهها هزار کلاهک هسته‌ای در رأس قدرت‌های هسته‌ای جهان قرار دارند. نکته جالب این تقسیم‌بندی این است که با وجودی که بسیاری از رتبه بندی های نظامی در دنیا پیشتر ادعای حضور رژیم صهیونیستی در لیست 10 ارتش برتر دنیا را داشتند، فهرست‌های جدید به دنبال شکست‌های مکرر ارتش رژیم صهیونیستی از مقاومت لبنان و فلسطین در سالهای 2000 و 2006 و 2006 برای حفظ اعتبار موسسات خود، نام رژیم صهیونیستی و ارتش شکست ناپذیر! آن را از ده ارتش برتر جدا خارج کرده‌اند. لیست جدید پایگاه خبری گلوبال فایر پاور به شرح زیر است:   1- ایالات متحده آمریکا شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع:  689,591,000,000 دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  1,477,896نفر نیروی کار فعال: 153,600,000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  15,293 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 290     2-  روسیه   شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع: 64,000,000,000 دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  1200000نفر نیروی کار فعال: 75330000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  4498 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 224   3- چین: شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع: 129272000000 دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  2285000نفر نیروی کار فعال: 795500000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  5048 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 972   4-  هند شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع: 44282000000 دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  1325000نفر نیروی کار فعال: 487600000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  1962 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 170   5- انگلیس شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع: 57875170000 دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  224500نفر نیروی کار فعال: 31720000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  1412 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 77   6- فرانسه شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع: 58244000000 دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  362485نفر نیروی کار فعال: 29610000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  544 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 180   7- آلمان شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع: 43478000000 دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  148996نفر نیروی کار فعال: 43620000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  925 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 67   8- کره جنوبی شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع: 28280000000دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  653000نفر نیروی کار فعال: 25100000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  871 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 190   9-  ایتالیا شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع: 31946000000 دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  293202نفر نیروی کار فعال: 25080000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  770 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 179   10- برزیل شاخص‌ها: بودجه وزارت دفاع: 31576000000 دلار افراد شاغل در خدمت نظام:  371199نفر نیروی کار فعال: 104700000 نفر تعداد جنگنده‌ها:  822 فروند تعداد کشتی‌های جنگی: 106