یکی از رهبران برجسته جنبش حماس تاکید کرد: با توجه به این که امروزه تمام فلسطین در معرض تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار دارد، مردم فلسطین هر روز را روز زمین می دانند.
" محمود الزهار " روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی از زمان شکل گیری این رژیم تاکنون در حق مردم فلسطین روا داشته است، از تجاوزات این رژیم در روز زمین بسیار سهمگین تر است و به همین سبب می توان گفت برای مردم فلسطین هر روز، روز زمین است. وی افزود: روز زمین برای مردم فلسطین روزی ویژه است، زیرا در آن روز اتفاقاتی سهمگین در زندگی فلسطینی ها شکل گرفت و شماری از فلسطینی ها به شهادت رسیدند. الزهار تاکید کرد: مقاومت در برابر اشغالگر صهیونیست فقط از طریق تظاهرات نیست، بلکه از طریق مبارزه مسلحانه نیز صورت می گیرد و به عنوان مثال در سال 2005، مقاومت مسلحانه در غزه، توانست رژیم اشغالگر را براند و ثابت کند که مقاومت غیرمسلحانه در برابر رژیم اشغالگر صهیونیست فاقد کارایی است. " محمود الزهار " در پایان خاطر نشان کرد: محال است که مردم فلسطین، ایده "وطن جایگزین" را بپذیرند. این احساس، در فطرت و نهاد انسان نهاده شده است و به یک نسل، یک حزب یا یک رهبر مربوط نمی شود به همین دلیل است که نمی توان در قبال آن سازش کرد زیرا این مساله، اصلی سازش ناپذیر است