به نقل از رویترز؛ کاهش نگرانی های نسبت به متوقف شدن برنامه محرک پولی از سوی فدرال رزرو آمریکا موجب شد تا قیمت طلا پس از ثبت بهترین عملکرد از سال 2011 میلادی در هفته گذشته امروز نیز افزایش یابد. بر اساس این گزارش بن برنانکه رئیس فدرال رزرو آمریکا هفته گذشته بر لزوم اجرای برنامه محرک پولی تاکید کرد و این مساله موجب افزایش 5.4 درصدی قیمت طلا شده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سرمایه گذاران بین المللی همچنان به خرید طلا پس از اظهارات برنانکه ادامه می دهند و رشد تقاضا تاثیر زیادی بر افزایش قیمت داشته است. کاهش رشد اقتصادی چین در سه ماه دوم 2013 میلادی به کمتر از 7.5 درصد نیز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت جهانی طلا داشته است. قیمت هر اونس طلا امروز با 0.5 درصد افزایش به بیش از 1290.88 دلار رسیده است. قیمت طلا پس از رشد متوالی در 12 سال گذشته از ابتدای امسال تاکنون 25 درصد کاهش داشته است.