شبه نظامیان مورد حمایت خارجی که به خاطر جنایات‌شان بدنام هستند، در شهر حلب در شمال سوریه، سر یک روحانی مسلمان را از تن جدا کرده‌اند.
گزارش ها حاکی از آن است که شبه نظامیان سر شیخ حسن سیف الدین را از تن جدا کرده و سپس بدن بی جان وی را در خیابان های شهر روی زمین کشیده‌اند. شبه نظامیان مسلح همچنین سر جدا شده این روحانی مسلمان را روی یکی از گلدسته های مسجدی که وی در آن عبادت می‌کرد، آویزان کرده‌اند. رسانه های محلی گروه جبهه النصره را که با گروه القاعده در ارتباط است، مسئول این جنایت وحشتناک معرفی کرده‌اند. شیخ سیف الدین دیدگاه هایی ضد شبه نظامیان داشت و از مخالفان جنگ کنونی علیه دولت سوریه به شمار می‌آمد. این تازه ترین جنایت شبه نظامیان مسلح علیه روحانیون در سوریه به شمار می‌آید. اوایل این ماه نیز شیخ محمد سعید رمضان البوتی دانشمند برجسته مسلمان به همراه ۴۹ تن دیگر در مسجدی در شهر دمشق پایتخت سوریه به قتل رسیدند. سوریه از ماه مارس ۲۰۱۱ صحنه ناآرامی های گسترده‌ است. تعدادی از مردم از جمله شمار زیادی از نیروهای امنیتی و ارتش در درگیری های سوریه جان خود را از دست داده‌‎اند. بسیاری از سازمان‌ های حقوق بشری، شبه ‌نظامیان مورد حمایت خارجی را به ارتکاب جنایات جنگی در سوریه متهم کرده‌اند.