رژیم صهیونیستی با در نظر داشتن تأثیر تحولات مصر بر اوضاع منطقه مرزی میان اراضی اشغالی و نوار غزه، مرزهای جنوبی و جنوب غربی را با نگرانی زیر نظر گرفته است.
گزارشگر کانال دو رژیم صهیونیستی گفت: "مرز نوار غزه آرام به نظر می رسد در حالی که پشت این آرامش ظاهری، طوفانی نهفته است. طرف اسرائیلی و فلسطینی خود را برای دور جدیدی از درگیریها آماده می کنند." سرتیپ "اوری" فرمانده عملیات سری گردان 890 چتر باز در مصاحبه با گزارشگر کانال دو تأکید کرد: "در ظاهر دشمنی در کار نیست اما ما در تمام مدت در وضعیت آماده باش بسر می بریم.برای برقراری این آرامش ظاهری تلاشهای بسیاری کردیم." وی ادامه داد: "رویدادهای بسیاری در این منطقه رخ می دهد اما تلاش و حضور بموقع نیروهای ما، عملیات تخریبی را خنثی می کند." گزارشگر کانال دو رژیم صهیونیستی ادامه داد: "اخیرا در منطقه هم مرز با غزه تعدادی تونل مخفی شناسایی شد که بنظر می رسد برای ربودن نظامیان اسرائیلی حفاری شدند." این گزارشگر صهیونیست خاطرنشان کرد: "عملیات گشت تانکهای اسرائیلی در طول مرز غزه  ادامه دارد، و تیپ چترباز طی هفته آینده مأموریت خود را به پایان می رساند و جای خود را به تیپ گولانی می دهد."