علمای ارشد بحرینی تعرض به زنان بازداشت شده در زندان های رژیم آل خلیفه را به شدت محکوم کرده و رژیم حاکم را مسئول این جنایات دانستند.

علمای بحرینی تاکید کردند تعرض به زنان از بزرگترین و زشت ترین جنایات است و تنها افراد بی وجدان و بی اخلاق مرتکب اینگونه اقدامات می شوند و این جنایات زمانی که از سوی دستگاههای رسمی صورت می گیرد، بدتر است.

علمای ارشد بحرینی گفتند: تعرض به یکی از زنان مومن را براساس آخرین خبرهای دردناک در این باره و همچنین اقداماتی که علیه بازداشت شدگان صورت می گیرد و بدور از شرف و انسانیت است، به شدت محکوم می کنیم.

" ریحانه الموسوی " یکی از بازداشت شدگانی است که اخیرا در جلسه محاکمه گفت وی را هنگام بازجویی عریان کرده اند.

علمای ارشد بحرینی دولت آل خلیفه را مسئول مستقیم این تجاوزات و ادامه آن دانسته و تأکید کردند: دولت با این اقدامات خطرناک عمدا چشم اندازهای راه حل سیاسی را می بندد و وارد جنگ مستقیم با دین خدا و احکام و ارزش های آن می شود و قصد دارد وجدان اسلامی این ملت مومن را تحریک کند.

این علما با بیان اینکه هرگز نمی توان اینگونه تجاوزات علیه زنان را پذیرفت، درخواست کردند دختری که مورد تعرض قرار گرفته و همه بازداشت شدگان زن و مرد هر چه سریعتر آزاد شوند و کسانی که حقوق شهروندان بیگناه را نقض کرده اند مجازات شوند.