درگیری بین اهالی مرکز شهر قاهره با مخالفان دولت در میدان التحریر منجر به زخمی شدن 10 نفر شد. ه نقل از آناتولی، دستکم 10 نفر در درگیری بین تجمع کنندگان در میدان التحریر با مغازه داران و ساکنان در این منطقه زخمی شدند. اغلب زخمی شدگان از تجمع کنندگان مخالف دولت مصر بودند که توسط تجار منطقه التحریر در مرکز قاهره با سلاح‌های شکاری هدف قرار گرفتند. کسبه و تجار منطقه التحریر درپی اعتراضات مستمر مخالفان دولت دچار خسارات مالی زیادی در ماه‌های گذشته شده‌اند و پیش از این اعلام کرده بودند که دست به مقابله با آشوبگران خواهند زد. بنابراین گزارش درگیری به همراه تعقیب و گریز در خیابان‌های اطراف میدان التحریر در جریان است.