نیروی نظامی رژیم اسراییل برای درمان شبه نظامیان زخمی تحت پشتیبانی خارج که در سوریه علیه دولت این کشور فعال هستند در بلندی‌های جولان «یک بیمارستان صحرایی نظامی» احداثکرده است.
براساس گزارشی از خبرگزاری فرانسه، مقامات رژیم اسراییل تایید کردند که این بیمارستان در پایگاه مرزی نظامی ۱۰۵ در سرزمین‌های اشغالی سوریه ساخته شده و شبه نظامیان زخمی مخالف دولت دمشق در نزدیکی مرز سوریه درمان می‌شوند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که شبه نظامیان مخالف دولت سوریه که طی خشونت‌های جاری در این کشور زخمی شده‌اند ماه گذشته برای درمان به بیمارستان‌ها در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین فرستاده شده‌اند. دو شبه نظامی که شدیدا در سوریه زخمی شده بودند ظاهرا روز چهارشنبه (۷ فروردین) به بیمارستان‌های اسراییلی تحت کنترل نیروی نظامی این رژیم منتقل شدند. یکی از آنها ساعاتی پس از بستری در بیمارستان گفته شد که جان داده است و دیگری نیز در شرایط وخیمی به سر می‌برد. این گزارش آشکارا حمایت رژیم اسراییل را از شبه نظامیان فعال علیه دولت بشار اسد، رییس جمهور سوریه را اثبات می‌کند. سوریه از مارس ۲۰۱۱ صحنه ناآرامی بوده است. در خشونت و ناآرامی‌های این کشور بسیاری از سوری‌ها از جمله تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و نظامی این کشور کشته شده‌اند. دمشق می‌گوید غرب و متحدان منطقه‌ای‌اش از جمله قطر، عربستان سعودی و ترکیه از شورشیان حمایت می‌کنند.