رژیم اسرائیل با برگزاری رزمایشی نظامی، سربازان خود را برای حمله به جنوب لبنان و مبارزه با جنبش مقاومت لبنان، حزب الله، آموزش می‌دهد.
این رزمایش های نظامی در کمپ آموزشی در پایگاه نظامی الیاکیم نزدیک شهر حیفا برگزار می‌شود. این کمپ در سال ۲۰۰۶ و پس از جنگ اسرائیل و لبنان و شبیه روستایی در جنوب لبنان ساخته شده است. سربازان اسرائیلی در این کمپ به منظور یادگیری نحوه مبارزه با حزب الله در آینده آموزش می‌بینند. در سال ۲۰۰۶، نیروهای حزب الله ضربه سختی به نیروهای اسرائیلی که به مناطق جنوبی و شرقی لبنان حمله کرده بودند، وارد کردند و در نتیجه آن، رژیم اسرائیل بدون دستیابی به اهدافش، مجبور به عقب نشینی شد. ارتش رژیم اسرائیل معمولا حریم هوایی، آبی و مرزهای زمینی لبنان را نقض می‌کند. این اقدامات رژیم اسرائیل با قطع نامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل که به جنگ اسرائیل علیه لبنان در سال ۲۰۰۶ پایان داد، در تناقض است. قطع نامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل که به آتش بس میان اسرائیل تجاوزکار و لبنان در سال ۲۰۰۶ انجامید، از تل آویو خواسته است تا به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذارد.