بن سلمان آل خلیفه، نخست وزیر بحرین به یک افسر پلیس که در شکنجه پزشکان شیعه بازداشت شده در تظاهرات ضد رژیم مصونیت اعطا کرده است.
یک ویدئوی جدید در اینترنت نشان می‌دهد که نخست وزیر بحرین به این افسر پلیس می‌گوید که وی بالاتر از قانون است. این افسر پلیس که توسط مرکز حقوق بشر بحرین به عنوان سرهنگ دوم مبارک بن حوالی شناخته شده است در اول جولای از اتهامات «استفاده از زور، شکنجه و تهدید» علیه شش پزشک شیعه که طی تظاهرات ضد رژیم در سال ۲۰۱۱ بازداشت شدند مبرا شده است. این نخست وزیر گفت: «هیچ کس نمی‌تواند قانون را به تو اعمال کند. هیچ کس نمی‌تواند نسبت به آنچه به تو می‌گویم کاری بکند. هر کسی این قوانین را علیه تو اعمال کند علیه ما اقدام کرده، ما یکی هستیم.» وی افزود: «همانطور که گفتم، آمده‌ام که به خاطر صبر و کاری که کردی از تو تشکر کنم. کار این خانواده دلیل شهرت توست، که بهتر از این نخواهد شد.» نخست وزیر بحرین در ادامه گفت که این افسر پلیس «پسر ماست و هر جا که باشی هیچ چیز به تو آسیب نخواهد زد، من همیشه از تو حمایت خواهم کرد.» از اواسط فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی، هزاران تن از مردم بحرین در حمایت از دموکراسی به خیابان‌ها آمده‌اند. همچنین، معترضان از خاندان آل خلیفه می‌خواهند از قدرت کناره‌گیری کند. دولت بحرین با کمک نیروهای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به سرعت سرکوب وحشیانه اعتراضات صلح آمیز مردمی را آغاز کرد. در سرکوب اعتراضات مردمی ده‌ها نفر از مردم بحرین کشته شده‌اند و نیروهای امنیتی صدها تن از جمله شماری از پزشکان و پرستاران را به اتهام مداوای جراحات انقلابیون، بازداشت کرده‌اند.