رژیم صهیونیستی در حال برگزاری رزمایشی نظامی با هدف آموزش نظامیان خود برای حمله به جنوب لبنان و جنگ با حزب‌الله است. به گزارش شبکه خبری «پرس‌تی‌وی» نوشت: رژیم صهیونیستی در حال برگزاری رزمایش نظامی برای آموزش نظامیان خود درباره نحوه حمله به جنوب لبنان و جنگیدن با جنبش مقاومت لبنان، حزب‌الله است.
این رزمایش نظامی در اردوگاه نظامی «الیاکیم» در نزدیکی شهر شمالی حیفا در حال انجام است.
این اردوگاه نظامی پس از جنگ سال ۲۰۰۶ حزب‌الله لبنان و اسرائیل ساخته شده و بر اساس روستایی در جنوب لبنان مدلسازی شده است.
نظامیان اسرائیلی در حال انجام این رزمایش برای یادگیری نحوه مبارزه با حزب‌الله در آینده هستند.
در سال ۲۰۰۶، نیروهای حزب‌الله ضربات سهمگینی به نیروهای تهاجمی اسرائیل در جنوب و بخش‌های شرقی لبنان وارد کردند.
ارتش اسرائیل به طور مداوم به حریم هوایی، ‌ حریم آبی و مرزهای خاکی لبنان تجاوز می‌کند. /