سر رسید دوازده صفحه ای روس ها برای رئیس جمهور کشورشان که در اسن سر رسید عکس هایی از دختران سوری وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، روس ها یک سررسید 12 صفحه ای در روسیه به نام "تقدیم با عشق، از سوریه" منتشر کرده اند که آن را به پوتین هدیه کردند.

 بنابراین گزارش، در این سررسید تصاویری از دختران سوری وجود دارد که اظهار ارادت به پوتین کرده اند.

 

هدیه عاشقانه به پوتین سررسیدی با عکس دختران سوریه

هدیه عاشقانه به پوتین سررسیدی با عکس دختران سوریه

 
منبع: جام نیوز