عضو ارشد کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا از برنامه مخفی اوباما برای تجهیز شورشیان سوری انتقاد و آن را غیرقابل قبول توصیف کرد. به گزارش  مجلس نمایندگان آمریکا، باب کروکر، یکی از اعضای کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در اظهارات خود در صحن علنی مجلس، برنامه مخفی دولت اوباما برای تجهیز شورشیان سوری را غیرقابل قبول خواند. در واکنش به گزارشی که اعلان می‌کرد طرح دولت اوباما برای تجهیز مخفیانه شورشیان سوریه با مخالفت شماری از اعضای کنگره مواجه شده است، باب بروکر، سناتور آمریکایی، از اعضای کمیسیون امور خارجه، اعلان کرد که رویکرد دولت «غیرقابل قبول است» و تنها مانع آن می‌شود که نیروهای میانه‌رو در سوریه تقویت شوند که این «تنها به‌ضرر منافع ملی ما تمام خواهد شد.» از آنجا که مقامات دولتی اعلان کرده‌اند که حکومت اسد از تسلیحات شیمیایی در سوریه استفاده کرده است و رئیس جمهور هم علناً از حمایت نظامی بیشتر از شورشیان خبر داده است، تنها اعضای کمیسیون اطلاعات مجلس و سنا در مورد جزئیات طرح مخفی تجهیز شورشیان باخبر شده‌اند. کروکر گفته است: «پس از چند ماه اختلاف در مورد اینکه در سوریه چه تدبیری را در پیش گیریم، طرح مخفی دولت برای تجهیز مخالفان تنها منجر به تعلل و تأخیر هرچه بیشتر شده است؛ این در حالی است که شورش و ویرانی در منطقه بیشتر و بیشتر می‌شود. مخفی کردن چنین موضوع مهمی در عرصه سیاست خارجی از بخش اعظم نمایندگان مردم در کنگره، غیرقابل قبول است. چنین رویکردی مناسب نیست و چنین اقداماتی تنها زمان را به هدر می‌دهد و به‌ضرر منافع ملی ما تمام می‌شود. دولت باید طرحی مشخص و عملی در مورد سوریه پیشنهاد دهد و این طرح را پیشِ‌روی کنگره و مردم آمریکا قرار دهد پیش از آنکه خیلی دیر شود». کروکر از جمله مؤلفین مصوبه حمایت از گذار سیاسی در سوریه است که در تاریخ 21 می [31 اردیبهشت ماه] در کمیسیون روابط خارجی تصویب شد. این مصوبه حمایت تسلیحاتی و آموزشی از گروه‌های مخالف مشخص در سوریه را مجاز شمرده که در واقع بخشی از استراتژی کلانی است که به‌منظور تقویت نیروهای میانه‌رویی که می‌توانند پس از اسد حکومت را در سوریه در دست گیرند، طراحی شده است./