هزاران نفر از حامیان مرسی در یمن در حمایت از رئیس جمهوری سرنگون شده مصر در صنعا، تظاهرات کرده‌اند.
معترضان یمنی روز دوشنبه در حالی که پرچم‌های مصر را تکان می‌دادند و پارچه نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: «ما با مشروعیت هستیم»، به سمت سفارت مصر در صنعا حرکت کردند. معترضان برکناری محمد مرسی از قدرت را محکوم کرده و خواستار بازگرداندن هر چه سریعتر ویبه قدرت شدند. یمنی‌های طرفدار مرسی در حالی که شعار می‌دادند،«دولت آل‌سعود، مرسی بازخواهد گشت» معتقدند که عربستان سعودی در سرنگونی مرسی برای تامین رژیم خودش دخیل بوده است. روابط بین ریاض و قاهره از زمان به قدرت رسیدن محمد مرسی بعد از وقوع انقلاب مردمی در مصر چندان خوب نبود. چرا که این انقلاب، حسنی مبارک، یکی از متحدان عربستان سعودی در منطقه را سرنگون کرده بود. مصر، صحنه راهپیمایی گروه‌های رقیب و درگیری بین هزاران نفر از طرفداران و مخالفان رئیس جمهوری برکنار شده است و تنش سیاسی در این کشور آفریقای شمالی به شدت تشدید شده است. مرسی در سوم جولای از مقام خود برکنار شد و عدلی منصور، قاضی القضات دادگاه عالی قانون اساسی مصر، در چهارم جولای به عنوان رئیس جمهوری موقت مصر سوگند خورد. براساس گزارش‌ها، مرسی برای پیشگیری از هر اقدامی توسط ارتش نگهداری می‌شود. مقامات ارشد ارتش مصر می‌گویند که او ممکن است به دلیل شکایات مطرح شده توسط مخالفان با اتهامات رسمی مواجه شود.