همزمان با شروع انتفاضه ای جدید در قدس اشغالی که برخی از کارشناسان آن را انتفاضه سوم نیز نامیده اند، زنان فلسطینی نیز همگام با مردان به این انتفاضه پیوسته اند.

[gallery link="file" size="medium" ids="61321,61320,61319,61318,61327,61326,61325,61324,61323,61322,61333,61332,61331,61330,61329,61328,61317"]