خبرنگاری در افغانستان، دقایقی پیش(شامگاه شنبه)، از ناپدید شدن یک جنگنده ناتو در قندهار واقع در جنوب افغانستان خبر داد.
بنا بر این گزارش، ارتباط برج مراقبت با دو خلبان این هواپیما، از ساعتی پیش قطع شده و تاکنون خبری از آنها در دست نیست.