کارشناس سیاسی افغان تأکید کرد، آمریکا که تا چندی پیش طالبان را گروهی تروریستی معرفی می کرد چگونه مذاکره با این گروه را برای افکار عمومی توجیه می کند. "حبیب حکیمی" روز پنج شنبه گفت: بعید است که این مذاکرات بعد از گشایش دفتر گروه طالبان در شهر دوحه قطر به نتایج مشخصی برسد و به بحران افغانستان پایان دهد؛ زیرا مردم و دولت افغانستان و حتی آمریکایی ها با این مذاکرات مخالفند. وی افزود: آمریکا خواهان صلح و خروج شرافتمندانه از افغانستان از طریق مذاکره با گروه طالبان است. حکیمی خاطرنشان کرد: طالبان متقاعد شده است که به جای دولت افغانستان با آمریکا مذاکره کند، زیرا این کشور در افغانستان تصمیم گیرنده است و این مذاکرات در سطح داخل یا منطقه ای و در داخل آمریکا با مشکلات بیشماری روبرو است. وی ادامه داد: در گروه طالبان درباره مذاکرات شکاف و دو دستگی وجود دارد؛ البته این مذاکرات با موافقت سران سیاسی این گروه برگزار خواهد شد. حکیمی گفت: پیش داوری درباره نتایج مذاکرات دشوار است زیرا آمریکا از زبان اوباما گفت که مذاکرات ساده نخواهد بود و نتایج سریعی به همراه نخواهد داشت، زیرا با مشکلات بیشماری مواجه است. وی با این حال تأکید کرد که درباره نتیجه بخش بودن این مذاکرات در آینده نزدیک خوش بین نیست. این کارشناس تصریح کرد: آمریکا امروز مجبور به مذاکره با گروهی است که تا همین چندی پیش آن را تروریست می دانست و این امر یکی از مشکلات آمریکا در مذاکره با طالبان است زیرا برای واشنگتن دشوار است که این امر را برای افکار عمومی داخلی توجیه کند؛ آمریکا تلفات مالی و جانی زیادی را در طول سالهای حضور در افغانستان و جنگ با طالبان متحمل شده است، و متقاعد کردن افکار عمومی آمریکا برای مذاکره با طالبان دشوار است. وی تاکید کرد: در داخل افغانستان نیز اقشار مختلف مردم و محافل سیاسی، جامعه مدنی، اندیشمندان و فرهیختگان با این مذاکرات مخالف هستند؛ زیرا نگران بازگشت گروه طالبان به قدرت از طریق این مذاکرات هستند. حکیمی درعین حال تصریح کرد: این مذاکرات فقط نوعی آغاز است و کسی در داخل یا خارج افغانستان نمی تواند تایید کند که این امر معادله را عملا تغییر خواهد داد. وی درباره مشارکت ندادن دولت افغانستان در مذاکرات طالبان و آمریکا گفت: طالبان از آغاز مذاکره با دولت افغانستان را رد کرده، زیرا مدعی است که دولت افغانستان مزدور (آمریکا) است و آمریکا تصمیم گیرنده در افغانستان است نه دولت کابل. حکیمی تصریح کرد: دولت افغانستان در گذشته در زمینه مذاکرات تلاش کرد اما به شکست انجامید امری که باعث خشم کابل و متوقف کردن مذاکرات امنیتی خود با واشنگتن شد. وی افزود: واشنگتن در این مرحله به درخواست های کابل پاسخ داده است زیرا گزارش شده است که پرچم رسمی طالبان از دفترش در قطر پایان آورده شده است و تابلوی امارات اسلامی در دفتر طالبان نیز برداشته شده است و چه بسا آمریکایی ها موضع خود در قبال موضوع مذاکرات را با توجه به فشارهای دولت افغانستان در روزهای آینده تغییر دهند؛ هرچند دولت افغانستان در جایگاهی نیست که در برابر آمریکا و هم پیمانان غربی آن و حتی گروه طالبان مقاومت کند.