در پی انفجار یک بمب در یک دستگاه ون پلیس در شرق افغانستان ۵ نفر کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این انفجار که در استان پکتیکا صورت گرفت هفت نیروی دیگر پلیس نیز زخمی شدند. این نیروها سرگرم حرکت به یک مرکز آموزشی برای تمرین نظامی بین نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی افغان بودند که این انفجار صورت گرفت. در میان کشته شدگان دو نفر از نیروهای پلیس ملی و سه نفر از نیروهای پلیس محلی بودند. حملات تروریستی در افغانستان در ماه های اخیر افزایش یافته است. طالبان و شبه نظامیان دیگر بر شدت حملات خود علیه نیروهای پلیس و دولتی در افغانستان افزوده اند. این در حالی است که این نیروها قرار است در آینده نزدیک مسئولیت امنیت کامل افغانستان را در دست بگیرند. /