[images type = " carousel " cols = " three " auto _ duration = " ۳۰۰۰ " auto _ slide = " true " lightbox = " true "][image link = " ۵۶۵۷۴ " image = " ۵۶۵۷۴ "][image link = " ۵۶۵۷۵ " image = " ۵۶۵۷۵ "][image link = " ۵۶۵۷۶ " image = " ۵۶۵۷۶ "][image link = " ۵۶۵۷۷ " image = " ۵۶۵۷۷ "][image link = " ۵۶۵۷۸ " image = " ۵۶۵۷۸ "][image link = " ۵۶۵۷۹ " image = " ۵۶۵۷۹ "][image link = " ۵۶۵۸۰ " image = " ۵۶۵۸۰ "][image link = " ۵۶۵۸۱ " image = " ۵۶۵۸۱ "][image link = " ۵۶۵۸۲ " image = " ۵۶۵۸۲ "][image link = " ۵۶۵۸۳ " image = " ۵۶۵۸۳ "][/ images]

به گزارشMuslimPress، شماری از هنرمندان و فعالان افغان، روز گذشته(شنبه) طی بر گزاری تئاتر خیابانی در کابل تحت عنوان «صلح رویا نیست و ترک افغانستان برای جوانان خودکشی است»، به روند مذاکرات صلح و همچنین مهاجرت جوانان افغان به خارج از این کشور، انتقاد کردند.در این تئاتر خیابانی، فاطمه نظری، شخصیت اصلی نمایش بود، او نقشی زنی را بازی کرد که شوهرش بخاطر پولدار شدن راه مهاجرت را در پیش می‌گیرد.در این نمایش، فاطمه نظری با ممانعت سفر شوهرش به خارج، دلایلی را مطرح می‌کند که ترک وطن آخرین گزینه برای حل مشکلات اش نیست و راه‌های دیگری نیز در داخل وجود دارد.شرکت کنندگان در این برنامه همچنین، خواهان به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح و پایان جنگ در افغانستان شدند. آن ها با پاشیدن گل روی جاده منتهی به میدان هوایی، یاد قربانیان حملات انتحاری در این محل را گرامی داشتند.