رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از ایجاد دانشگاه خصوصی برای دختران و زنان افغان در این کشور خبر داد.

مسلم پرس: محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با متیو اندرسن؛ سفیر استرالیا در مورد حمایت از زنان در جامعه افغانستان گفت که خانه های امن به توجه و حمایت های بیشتر نیاز دارند و زنانی که در خانه های امن بسر می برند نباید یکجا با مجرمین نگهداری شوند.وی در این باره افزود: کار ساختمانی دانشگاه خصوصی برای زنان و دختران کشور به زودی آغاز می شود.

لازم به ذکر است که در این دیدار، در مورد گسترش روابط میان دو کشور و کمک های استرالیا به افغانستان بحثو تبادل نظر شد. آقای " سکات کلیهیر " با اشاره بر اینکه افغانستان در جمله چهار کشوری باقی خواهد ماند که کمک های بزرگ استرالیا را دریافت می کند، گفت که تعهدات کشورش با افغانستان ادامه دارد و سالانه صد میلیون دلار به افغانستان برای سه سال مساعدت می نماید.وی افزود که تمرکز بیشتر کمک های آن کشور در عرصه های زراعت، پروگرام مدیریت مالی عامه، حمایت از زنان و اطفال و احداثسرک ها می باشد.در مقابل رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نیز ضمن ابراز تشکر از حمایت های استرالیا از افغانستان در عرصه های مختلف، تاکید کرد که حکومت افغانستان روی امور زیربنایی تمرکز بیشتری دارد.

منبع: خبرگزاری آوا