در پى قتل فرخنده در کابل، نمایندگان پارلمان افغانستان این اقدام را عملى جاهلانه و خطرناک تر از نشر کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام توصیف کردند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از خبرگزارى آوا، نمایندگان پارلمان افغانستان با انتشار بیانیه اى قتل فرخنده را یک عمل جاهلانه و خطرناک تر از نشر کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسلام توصیف کرده و خواستار مجازات عاملین این حادثه شدند. در این بیانیه آمده است، " این عمل افراد جاهل، بغاوت و طغیان جهل در برابر معرفت می باشد و خطرناک تر از نشر کاریکاتور موهن علیه پیامبر عزیز اسلام است که ضمیر مسلمانان را جریحه دار ساخت". نمایندگان پارلمان افغانستان خاطر نشان کرده اند این عمل زیر نام دروغین دفاع از دین اسلام اتفاق افتاده و کاملا محکوم و مردود است. آن ها تصریح کرده اند عوامل این حادثه باید شناسایی و مسولین پلیس به جرم غفلت وظیفه ای از کار برکنار و تحت پیگرد قرار گیرند. همچنین نمایندگان پارلمان افغانستان در این اطلاعیه از وزارت حج و اقاف این کشور خواسته اند که باید رویکرد مبلغین دینی را تغییر دهد. فرخنده روز پنجشنبه هفته گذشته به اتهام سوزاندن قرآن کریم به صورت خودسر در نزدیک مسجد شاه دو شمشیره شهر کابل کشته شد و سپس جسدش آتش زده شد. در همین حال، وزیر داخله جمهورى اسلامى افغانستان روز گذشته گفت که اتهام وارده بر فرخنده نادرست است و او بی گناه کشته شده است. این حادثه، اعتراضات شدید مردم افغانستان را بر انگیخته است.