مجمع عمومی علما و طلاب جمهوری اسلامی افغانستان با معاون ریاست اجرایی این کشور دیدار و پیرامون اوضاع سیاسی کشورشان گقتگو کردند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان، مجمع عمومی علما و طلاب جمهوری اسلامی افغانستان با حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرایی این کشور در کاخ شورای وزیران دیدار و پیرامون اوضاع سیاسی افغانستان گقتگو نمودند. در این دیدار علما از بد شدن وضعیت امنیتی و ربوده شدن افراد بی گناه در شاهراه های افغانستان اظهار نگرانی نمودند و از حکومت خواستند که برای آزادی افراد ربوده شده تلاش بیشتری را انجام دهد. آنان همچنین خواستار مشارکت همه اقوام در تشکیل حکومت وحدت ملی گردیدند و گفتند که حکومت وحدت ملی باید به وعده های شان عمل نموده و توازن مشارکت اقوام در ساختار سیاسی را که در شعارهای انتخاباتی اعلام کرده بود، در نظر بگیرد. معاون ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان نیز ضمن قدردانی از دیدار کنندگان گفت: علما همیشه توانسته اند که در لحظات حساس مردم را از مشکلات نجات دهند. وی در ادامه از آن ها خواست تا مردم افغانستان را به یک پارچگی دعوت نمایند. استاد محقق با بیان اینکه دشمنان افغانستان با اسیر گرفتن مسافران بی گناه می خواهند بین مردم کشور تفرقه ایجاد نماید، به علما و طلاب افغانستان اطمینان داد که در تشکیل حکومت توازن ملیتی را در نظر خواهد گرفت. معاون ریاست اجرایی افغانستان تاکید کرد که تلاش ها برای رهایی گروگانان ادامه دارد و حکومت در تلاش است که مسافران به گروگان گرفته شده سالم در کنار خانواده های شان برگردند.