رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در پیامی به مناسبت فرا رسیدن سالگرد قیام ۲۴ حوت / اسفند نوشت: یست و چهارم حوت هرات، به یک خاطره جاودانی و به یک فصل درخشان تاریخ انقلاب اسلامی افغانستان تبدیل گردیده است.
به گزارشمسلم پرس، دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در پیامی به مناسبت سالگرد قیام ۲۴ حوت نوشت: حماسه تاریخی بیست و چهارم حوت هرات در سال ۱۳۵۷ یکی از شور انگیزترین خیزش ها و حرکت های مردمی علیه نظام الحادی حاکم در افغانستان بود که این قیام خود جوش مردمی مبارزات مردم مسلمان افغانستان علیه رژیم کمونیستی را رنگ و صبغه تازه وخونین بخشید. به گفته وی: در این روز، خشم مقدس ملت مسلمان افغانستان علیه حاکمان ستمگر وابسته به بیگانه شعله ور گردید و اعتراض آنها برضد باند های سیاه خلق و پرچم به اوج رسید. در پیام آمده است: بیست وچهارم حوت در حالی که هزاران تن از شهروندان قهرمان هرات بیرق های ملی را بردوش خود حمل می کردند، درصفوف فشرده و منظم با دستهای خالی به مصاف دشمن تا دندان مسلح شتافته، توپ و تانک و ابزارهای جنگی آن را به سخره گرفتند و با سردادن شعارهای انقلابی خشم و انزار خود را از اعمال ننگین و جنایتکارانه مزدوران سر سپرده مسکو ابراز داشتند. در ادامه پیام آمده است که اگرچه در این حماسه خونین، شمار زیادی از مردان، زنان، جوانان و حتی اطفال مردم هرات به خاک و خون غلتیدند و خون سرخشان سرک ها (خیابان ها) و کوچه های شهر را گلگون ساخت اما این قیام مردمی و خون های جوشان شهروندان مظلوم و بی دفاع این خطه باستانی بنیاد ستم را به لرزه در آورد و آرزوهای دشمنان مردم برای تحکیم حاکمیت ننگین کمونیستی در این سرزمین کهن را بر باد داد. "بیست و چهارم حوت هرات، به یک خاطره جاودانی و به یک فصل درخشان تاریخ انقلاب اسلامی افغانستان تبدیل گردیده است. یاد جانباختگان این حماسه ملی تا ابد در دلهای مردم افغانستان زنده است و این حماسه پر شور برای نسل های متوالی این سرزمین ستودنی و الهام بخش خواهد بود." ریاست اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان خاطره قهرمانی و شجاعت مردم هرات و به ویژه شهامت و مردانگی مبارزان جانباخته بیست وچهارم حوت را گرامی داشته و از بارگاه حق برای جانباختگان این قیام مردمی، فردوس برین وبرای خانواده های داغدار شان اجر و پاداش معنوی عظیم درخواست نمود. در پیام آقای عبدالله بیان شده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث نتیجه و محصول جانفشانی ها و مجاهدت های بزرگ ملت سرفراز افغانستان که در مراحل مختلف تاریخ این کشور اعم از دوران جهاد و مقاومت و دوره جدید برای به ثمر نشستن آرزوهای جهاد اسلامی و حفاظت از ازرشهای ملی و دینی قربانی های فراوان داده اند و رنج و مصیبت های بسیاری را متحمل شده اند، خود را مکلف و متعهد می داند تا برای حفاظت از آزادی و استقلال کشور و دفاع از عزت و نوامیس ملی همچنان استوار و خلل ناپذیر گام بردارد و ازخون پاک شهیدان و مجاهدت های رنج آلود مردم شریف افانستان پاسداری نماید.