نیروهای ناتو ۲ طلبه علوم دینی را در غرب افغانستان کشتند.
خبرنگار روز چهارشنبه گزارش داد، نیروهای ناتو در عملیاتی در استان " هرات " در غرب افغانستان ۲ نفر از طلاب یک مدرسه دینی را به قتل رساندند. قتل شهروندان بی دفاع افغان در عملیات نیروهای بیگانه و ناتو به موضوعی روزمره تبدیل شده است. هه